Τμήμα Αγρονόμων τοπογράφων Μηχανικών

50xroniapolytexneio.gr
Χαρά Τζαναβάρα
Ποταμιάνος: Γιατί αυτά τα δένδρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό
Βγόντζας: Κοντά στους φοιτητές ως δικηγόρος, το πρώτο Πολυτεχνείο
Ρεβελάκης Νίκος