Τμήμα Αγρονόμων τοπογράφων Μηχανικών

Image
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

Ερωτηματολόγιο
Τίτλος: Δημητρακόπουλος: Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Δημητριάδης:Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Πέμπτη 20 Απριλίου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Κανναβάκης: Γραπτή μαρτυρία 27/4/2023
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Πέμπτη 27 Απριλίου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Καραγιαννάκη: Γραπτή μαρτυρία Οκτώβριος 2023
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Σαρρή: Γραπτή μαρτυρία Νοέμβριος 2023
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023
Παρατηρήσεις:

Συνέντευξη απομαγνητ
Τίτλος: Αντανασιώτη:Συνέντευξη 30/6/2023
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Γαλανάκης: Συνέντευξη 20/5/2023
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Σάββατο 20 Μαΐου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Δογγούρης: Συνέντευξη 18/5/2023
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Πέμπτη 18 Μαΐου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Δρακάκης: Συνέντευξη 20/4/2023
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Πέμπτη 20 Απριλίου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Καλογιάννης: Συνέντευξη 9/5/2023
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Τρίτη 9 Μαΐου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Καρασμάνης: Συνέντευξη 24/7/2023
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Κατωπόδης: Συνέντευξη 14/3/2023
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Τρίτη 14 Μαρτίου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Κραουνάκης: Συνέντευξη 25/4/2023
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Τρίτη 25 Απριλίου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Λιβιεράτος: Συνέντευξη 24/3/2023
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Μαρούκης: Συνέντευξη 21/3/2023
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Τρίτη 21 Μαρτίου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Ρέγκας: Συνέντευξη 4/5/2023
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Πέμπτη 4 Μαΐου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Τάσιος: Συνέντευξη 1/5/2013, 31/10/2013
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Φραντζεσκάκης: Συνέντευξη 4/4/2023
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Τρίτη 4 Απριλίου 2023
Παρατηρήσεις: