Τμήμα Αγρονόμων τοπογράφων Μηχανικών

Image
ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Συνέντευξη τμήμα βίντεο
Τίτλος: Αντανασιώτη Φοιτητικές Εκλογές
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Αντανασιώτη τριήμερο πριν την17/11/1972
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Γκέκας Φοιτητικές Εκλογές1972
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Τρίτη 11 Ιουλίου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Γκέκας Το δημοκρατικά εκλεγμένο συμβούλιο των Χημικών Μεταλλειολόγων Μηχανικών 1972
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Τρίτη 11 Ιουλίου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Γκέκας Στράτευση και γεγονότα πολυτεχνείου
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Τρίτη 11 Ιουλίου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Δογγούρης Συνέλευση στην Ταράτσα των Μηχανολόγων 1972
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Πέμπτη 18 Μαΐου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Καλογιάννης για τα γεγονότα στο Πολυτεχνείο το τριήμερο πριν την 17/11/1972
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Τρίτη 9 Μαΐου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Κατωπόδης φοιτητικές Εκλογές Νοεμβρίου 1972
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Τρίτη 14 Μαρτίου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Κατωπόδης Δίκη των 11 φοιτητών
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Τρίτη 14 Μαρτίου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Κατωπόδης Κλαδικά αιτήματα
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Τρίτη 14 Μαρτίου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Κατωπόδης Κατάληψη Πολυτεχνείου και σύλληψη
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Τρίτη 14 Μαρτίου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Κατωπόδης Κλήση σε απολογία του ΔΣ φοιτητικού συλλόγου
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Τρίτη 14 Μαρτίου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Κραουνάκης κατάληψη Πολυτεχνείου και η επόμενη μέρα
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Τρίτη 25 Απριλίου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Λιβιεράτος πότε πως και γιατί έγιναν 5 τα χρόνια σπουδών
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Ρέγκας για τη σύσταση των φοιτητικών συλλόγων
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Πέμπτη 4 Μαΐου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Τάσιος πρόταση ψηφίσματος για την αποκατάσταση των δημοκρατικών ελευθεριών στις 17/11/1973
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Τάσιος γεγονότα Νοεμβρίου 1973
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Τάσιος γεγονότα Φεβρουαρίου 1973
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Τάσιος κλίμα Πολυτεχνείου στην δικτατορία
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Δευτέρα 1 Μαΐου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Φραντζεσκάκης ΕΚΙΝ (Ελληνοευρωπαϊκη κίνηση νέων)
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Τρίτη 4 Απριλίου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Φραντζεσκάκης Διάστημα μετά τις φοιτητικές εκλογές
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Τρίτη 4 Απριλίου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Φραντζεσκάκης Στρατεύσεις
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Τρίτη 4 Απριλίου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Φραντζεσκάκης 17η Νοεμβρίου και σύλληψη
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Τρίτη 4 Απριλίου 2023
Παρατηρήσεις:

Τίτλος: Φραντζεσκάκης Κλαδικά αιτήματα και ως αφετηρία συσπείρωσης
Υπότιτλος: ;
Ημερομηνία: Τρίτη 4 Απριλίου 2023
Παρατηρήσεις: